Buddha ca persoană deplin funcţională: către o perspectivă centrată pe persoană asupra conceptului de mindfulness

Autor: Manu Bazzano

Lucrarea explorează legăturile dintre terapia centrată pe persoană (TCP) și meditație. Este împărțită în două părți: prima parte începe cu o descriere a experienței personale a autorului legată de meditație și este urmată de o scurtă trecere în revistă a altor abordări care au încercat o integrare similară a meditației și psihoterapiei: terapia cognitivă bazată pe mindfulness, modelele transpersonal și psihodinamic și de ceea ce ar putea constitui o paradigmă alternativă, una bazată pe principii fenomenologice care sunt fundamentale pentru TCP; a doua parte prezintă interviuri și constatări ale unei cercetări euristice și fenomenologice de mici dimensiuni (inițial parte dintr-o disertație) efectuată printre terapeuți care practică meditația în mod frecvent. Meditația este privită provizoriu ca o modalitate de creștere a conștiinței organismice și fenomenologice, de cultivare și rafinare a unui fel-de-a-fi, de cultivare și resacralizare a cotidianului și o mai mare prețuire a dilemei existențiale a ființei umane.

Cabinet Individual de Psihologie Botezat-Antonescu Radu 2024 | Developed by Bluzz Version